ETİK KURALLARIMIZ


ÇALIŞAN İLKESİ

- Çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır.

- İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını arar ve, ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlar.

- En nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri MESPA’ya kazandırmayı amaçlar.

- Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamayı amaçlar.

- Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlar.

- Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.

- Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmayı amaçlar.

- Çalışma barışının sürekliliğini sağlar.

- Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlar.

- İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratır ve kalıcı kılar.

- İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmez.

- Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve motivasyon arttırıcı tedbirler alır

- Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

- İnsan haklarına, Anayasal örgütlenme ve Toplu Sözleşme haklarına saygılıdır.

- Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını kabul etmez.