KALİTE POLİTİKAMIZ


Mespa Olarak, Müşterilerinin kalite beklentilerini ve hayallerini derinden algılayan, değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştiren medikal hastane ekipmanları üreten şirket olmayı hedefler.

Bu amaçla,

- İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirir, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimser.

- Tüm değer zincirindeki standartların dünya klasında olması için rekabetçilik hedefiyle sürekli gelişim sağlar.

- Tüm paydaşlarıyla birlikte, sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirir ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretimini gerçekleştirir.
 

AB TIBBİ CİHAZ DÜZENLEMESİ (MDR) POLİTİKAMIZ


25.05.2017 tarihinde yayınlanan Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin tıbbi cihazlarla ilgili 2017/745 sayılı yeni tüzüğü, şu anki tıbbi cihazlarla ilgili 93/42 / EEC sayılı Direktifin (MDB) yerini alacaktır. MDR, tıbbi cihazların yerleştirilmesi ve tüm tıbbi cihazların klinik güvenliğini ve izlenebilirliğini artırmak amacıyla AB içindeki dağıtımları için yeni ve daha katı şartlar getirmektedir.MESPA Olarak, Mevzuata uygun tüm ürün süreçlerini gözden geçirerek belgelerimizi revize etme ve güncelle çalışmalarımıza başladık.  26.05.2020 tarihinden önce MDR ile uyumlu olmayı taahhüt ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ


MESPA Olarak, Tüm çalışmalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak revize etme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu bağlamda, tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız, misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz ve ilgili üçüncü kişiler ile ilgili çalışmalarda politikamıza uyum ile birlikte hukuki yönden risklerin ve yakın tehlikenin önlenmesinde hukuk birimimizle iş birliği yapmaktayız.
MESPA bünyesindeki tüm kişisel verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak alacağımızı, saklayacağımızı, gerekli yerlere aktarımını bilgilendirerek yapacağımızı, uygun yöntemlerle imha edeceğimizi beyan ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


MESPA Olarak, Yasal ve insani standartlar çerçevesinde tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt ederiz. Tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu bilinci ile çalışmalarımıza yön veriyoruz. Tüm çalışanlarımızda güvenlik kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Genç çalışan, yeni anneler ve çocuk bekleyen kadınlar ile engelli çalışanlarımızın çalışma şartlarında yasal kanunlara göre hareket etmekteyiz. Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırmayı da kabul etmeyiz.

ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKAMIZ


MESPA Olarak, Endüstrinin ve sanayinin hızla geliştiği dünyamızda, üretim ve beraberinde tüketimin de artması sonucu doğal kaynaklar hızla tükenmektedir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakmak için ulusal ve uluslararası tüm yasal çevre ve enerji mevzuatlarını uymayı taahhüt ederiz.

AYRIMCILIK POLİTİKAMIZ


MESPA Olarak, Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını beyan ederiz.

GÜVENLİK POLİTİKAMIZ


MESPA Olarak, Çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin her türlü güvenliğini kontrol altına almaktayız. Firmamızın ‘Koruma ve Güvenlik Prosedür’ ü ile tehditlerin önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktayız. Gerekli tüm eğitimleri kritik bölge çalışanlarına ve diğer bölge çalışanlarımıza düzenli aralıklarla vermekteyiz. İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirilik bağlamında yönetmek amacıyla; Bilgi güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal şartlara ve sözleşmelere uymayı taahhüt ederiz.

 
ZORLA VE ZORUNLU ÇALIŞMAYI ENGELLEME POLİTİKAMIZ


MESPA Olarak, Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışanlarımızın gönüllülük esasına bağlı olarak çalıştıklarını beyan ederiz.

KÖLELİK VE İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ


MESPA Olarak, Tüm çalışmalarımız da köle işçi çalıştırmayız. Çalışmalarımızda ve iş ortaklarımızda insan ticareti yapılmayacağını taahhüt ederiz.

TACİZ VE KÖTÜ MUAMELENİN ÖNLENMESİ POLİTİKAMIZ


MESPA Olarak, Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmayacağını taahhüt ederiz.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET POLİTİKAMIZ


MESPA Olarak, her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındayız. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Kişiye ve güvene dayalı sistem yerine, kendi kendini denetleyen bir sistem kurulmasını sağlayarak yolsuzluk ve rüşvet konusunu minimuma indirme düşüncesi ile iç yapımızda denetimler yapmaktayız.
Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla MESPA ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmez.